Content creatie

Je post is geweldig en wij willen deze graag delen met onze community! Dit doen we natuurlijk niet zonder jouw toestemming. Terwijl je nadenkt over het geven van toestemming leggen we uit hoe je dit kan doen, wat dit betekent en hoe wij je post willen delen.

Je kan toestemming geven door op dit bericht te reageren of een foto direct naar ons te sturen / uploaden.  Met het geven van je toestemming verklaar je dat jij de eigenaar bent van de content en dat er geen andere partijen eigendomsrechten hebben.

Na het geven van toestemming heeft Barbelts een niet exclusief en onherroepelijk recht om je content in iedere vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden waarbij je afstand doet van royalties. Wij zijn niet verplicht een verwijzing naar jou of je account te maken voor het creëren van de content. Wel zullen wij altijd proberen credits te geven voor het maken van de content, door bijvoorbeeld terug te linken naar je account of de post.

Als je geen toestemming geeft begrijpen wij dit volledig en zijn er geen verdere acties nodig. Wij blijven uitkijken naar je posts en zijn blij dat Barbelts onderdeel mag zijn van je pagina!

Heb je vragen? E-mail ons op info@barbelts.com.